CHI TIẾT LIÊN HỆ

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm bớt thời gian in ấn hóa đơn, tuân thủ thao các quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 51/2010/NĐCP về hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, được Tổng cục thuế kiểm tra đạt tiêu chuẩn sử dụng, chúng tôi tiến hành áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử, mọi vướng mắc xin liên hệ:

Bệnh Viện Đa Khoa Thủy Nguyên

  Thôn 6 - Xã Thủy Sơn - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

  02252696352 - 02252696358